HANG NÂNG NGƯỜI BẰNG ĐIỆN
Model NEW CẢI TIẾN SC10H
Sức nâng: 450 kg
Sức nâng mở rộng 113 kg
Chiều cao nâng H1 08m
Chiều cao người làm việc: H2 10m
Kích thước sàn làm việc: 2.27* 1.12m
Kích thước sàn mở rộng 0.9 m
Tự trọng thang: 3020kg
Bình điện: 4 x 6V/232Ah

Danh mục: