THANG NÂNG NGƯỜI BẰNG ĐIỆN
Model NEW CẢI TIẾN SC12H
Sức nâng: 320 kg
Sức nâng mở rộng 113 kg
Chiều cao nâng H1 10m
Chiều cao người làm việc: H2 12m
Kích thước sàn làm việc: 2.27* 1.12m
Kích thước sàn mở rộng 0.9 m
Tự trọng thang: 3020kg
Bình điện: 4 x 6V/232Ah

Danh mục: