Model NEW CẢI TIẾN SC08EC
Sức nâng: 230kg
Sức nâng mở rộng 113 kg
Chiều cao nâng H1 5.8m
Chiều cao người làm việc: H2 7.8m
Kích thước sàn làm việc: 1.885*076 mm
Kích thước sàn mở rộng 0.9 m
Tự trọng thang: 1510kg
Bình điện: 4 x 6V/220Ah

Danh mục: