XE NÂNG ĐIỆN CAO/ ELECTRIC STACKER
Model: ECL1029
Sử dụng được cho pallet 1 mặt
Sức nâng: 1000 kg
Sử dụng: điện tự động
Tâm tải trọng: 600mm
Khoảng cách càng: 685mm
Chiều dài càng: 60/150/1150mm
Bình điện: 24V/85AH

Phone