ELECTRIC PALLET TRUCK PT20N/PT25N

  • Tải trọng nâng: 2000/ 2500kg
  • Tâm tải trọng: 600mm
  • Khoảng cách càng: 540/ 685mm
  • Chiều dài càng: 1150/ 1220mm
  • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
  • Chiều cao nâng cao nhất: 200/ 205mm
  • Motor lái: 1.3/ 1.4Kw
  • Motor nâng: 0.8/ 2.2Kw
  • Bán kính quay xe: 1585/ 1690mm
  • Tự trọng: 805/ 1055kg
Phone